2014 Achievement Award Winner

Wayne and Julie Baustad

2013 Achievement Award Winner

Brenden and Jen Laugsand

2011 Achievement Award Winner

James and Misti Arnold

2012 Achievement Award                  Winner 

 Clayton and Adele Wood                                   

2010 Achievement Award Winner

Jared and Jennifer Benson

Past Achievement Award Winners